zoönosen

That Will Do is een

Zoönosen verantwoord bedrijf

That will do is in 2021 door de Nederlandse GD goedgekeurd als Zoönosen verantwoord bedrijf.

Onze dierenarts, Arjan Soepenberg, heeft bij de schapen bloed afgenomen en lichamelijk onderzocht.

Indien nodig krijgen ze inentingen tegen Q koorts en Blauwtong. That will do gaat op dit moment niet meer fokken dus is Q koort inenting overbodig.

In 2021 haalde we een score van 90% en zijn we toegetreden tot het beperkte rijtje van Zoönosen goedgekeurde bedrijven. Hier zijn we heel erg blij mee, temeer omdat we een aantal workshops hebben gehad van teams met een medische achtergrond. Hierbij konden we met trots onze schild laten zien en de bezoekers er op wijzen dat we zoönosen zeer serieus nemen. 


WIKIPEDIA

zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen. Dieren spelen dus een essentiële rol bij het in stand houden van zoönotische infecties in de natuur. Zoönosen kunnen bacterieel, viraal of parasitair zijn of onconventionele agentia omvatten.


Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte). Veel fulminant (levensbedreigend) verlopende infectieziekten zijn zoönosen, daar deze bacteriën, protozoa, virussen of wormen vaak zijn aangepast om in hun specifieke gastheer te overleven zonder al te veel schade aan te richten, maar deze bij andere gastheren een heftige immuunreactie oproepen. Het verschijnsel waarbij menselijke aandoeningen worden overgedragen op dieren, wordt antropozoönose genoemd.

Q koorts

“Q-koorts is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen, een zoönose. Deze wordt veroorzaakt door de intracellulair levende, gramnegatieve bacterie Coxiella burnetii. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven en ook na jaren nog dieren en mensen besmetten. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland werden jaarlijks ongeveer 15 besmettingen bij de mens geregistreerd, maar vanaf 2007 begon dat aantal sterk te stijgen. Medio 2011 leek de uitbraak in Nederland voorbij omdat zo goed als geen nieuwe patiënten meer gemeld werden. Naar schatting 100.000 personen waren toen besmet geraakt en ten minste 25 van hen zijn overleden aan de ziekte. Eind mei 2016 werd echter bekend dat er zeker 74 doden zijn als gevolg van Q-koorts.


ARJAN SOEPENBERG

Arjan Soepenberg is onze dierarts die al jaren goed voor onze schapen zorgt. Hij belt ons op als het weer tijd wordt voor de vactinaties zodat we weten dat we altijd precies op tijd zijn met de inentingen geven. Arjan zorgt en behandelt de schapen op een zeer diervriendelijke manier. Tevens is het fijn dat hij een geboren Nederlander is zodat we alle problemen goed met elkaar kunnen bespreken.

NEDERLANDSE GD

Omdat That Will Do werkt met Nederlandse gasten was het ons er zeer aan gelegen om door de Nederlandse GD een goedkeuring te krijgen. De GD was genegen om in onze situatie grens overschreidend een goedkeuring te geven. We zijn de GD dankbaar voor deze samenwerking.